رکورد زنی مسی، نیمار و براوو در میان این 5 نکته مهم قرار دارد.

بازی 90 دقیقه ای: دو گل بازی در دقایق 34 و 36 به ثمر رسید. ابتدا مسی قفل دروازه را باز کرد و سپس نیمار این مسیر را ادامه داد.